V етап - Судові дебати

Завдання етапу: 
 • виступ з промовою представника позивача;
 • виступ з промовою представника відповідача.
Порядок проведення етапу:
 1. Етап проводиться у три кола, під час яких кожен з представників команди має виконати функціональну роль представника позивача, представника відповідача, судді. 
 2. На початку етапу проводиться жеребкування команд щодо  розподілу ролей у кожному колі (кожна команда витягує жереб, на якому вказано номер кола і роль команди). Капітан команди визначає члена команди, що має взяти участь у кожному колі. Участь одного члена команди у двох колах не допускається. Пріоритетною є роль судді.
 3. Після жеребкування оргкомітетом вручається командам комплекти позовних заяв та заперечень, що надійшли від команд та надається 1 годинний час для підготовки до судового засідання з попереднього судового розгляду.
 4. За час підготовки студент, який виконує роль судді, має підготувати документи, необхідні для проведення судового засідання, а студенти, які виконують функції представників, свої клопотання та позиції по справі.
 5. За півгодини до початку проведення судового засідання кожен з студентів, який виконуватиме роль судді, має визначити коло інших учасників засідання, які мають взяти у ньому участь (не сторін).
 6. Регламент проведення судового засідання для кожного кола - до 20 хвилин.
 7. Критерії оцінювання (виставляються бали від 1-3):
  1. Рівень підготовки до судового засідання;
  2. Повнота реалізації відповідних функцій (ролі) на судовому засіданні кожним з учасників;
  3. Якість вербального спілкування на судовому засіданні кожним з учасників;
  4. Дотримання процесуальної форми складених документів;
  5. Обгрунтованість складених документів.
Comments