ІІ етап - оформлення процесуальних документів

Завдання на етап – підготувати проекти позовної заяви і заперечень на складену позовну заяву відповідно до поширеної фабули справи.
Термін подання оформлених документів – до 18.00 24 листопада 2010 року.
Документи вважаються належно поданими, якщо направлені на електронну пошту юридичної клініки lawclinic@onua.edu.ua з електронної адреси одного з членів команди.

Критерії оцінювання (за кожним критерієм виставляється оцінка від 1 до 3, якщо критерій не виконано взагалі - 0. Кожен процесуальний документ оцінюється окремо):
  • дотримання нормативних вимог щодо форми документа;
  • дотримання ділового стилю;
  • повнота викладення інформації (обґрунтованість);
  • лаконічність викладення інформації;
  • структурованість (систематизація) інформації;
  • доступність інформації;
  • мотивованість документу;
  • дотримання правил правопису та граматики;
  • відсутність зловживання правом на звернення.

Інформація про прийняття поданих документів – документи від усіх команд прийняті.
Comments