Наші цілі

Юридична клініка має на меті надання практичної допомоги студентам – в оволодінні основними практичними навичками професії юриста; малозабезпеченим громадянам – в захисті їх прав та законних інтересів.
Для того, щоб проілюструвати як студенти розуміють цілі юридичної клініки та співставляються з власними цілями участі у програмі клінічної освіти в ОНЮА, наводимо їх заяви, зроблені під час реєстрації в юрклініці.

Мета участі у програмі клінічної освіти

Пропозиції з удосконалення роботи юридичної клініки