НОВИНИ‎ > ‎

ПОЛОЖЕННЯ про турнір юридичної клініки «КЛІНІЦИСТ – 2010»

опубліковано 14 лист. 2010 р., 05:28 Юридична клініка Одеської національної юридичної академії   [ оновлено 20 лист. 2010 р., 01:12 користувачем Приёмная комиссия ОНЮА ]

ПОЛОЖЕННЯ

про турнір юридичної клініки Національного університету «Одеська юридична академія» 

«КЛІНІЦИСТ – 2010»

1.1. Турнір «КЛІНІЦИСТ – 2010» (надалі – Турнір) на базі юридичної клініки Національного університету «Одеська юридична академія» є навчально-пізнавальною грою, яка проводиться в рамках навчального процесу.

1.2. Турнір організовується з метою підвищення загального професійного рівня студентів університету, які беруть участь в діяльності юридичної клініки, подальшого закріплення ними теоретичних знань та здобуття нових практичних навичок, а також відбору кращих представників університету для національних та міжнародних змагань з практичного права (наприклад, Всеукраїнської олімпіади юридичних клінік з інтерв’ювання (консультування) клієнтів, конкурсу «Навчальний судовий процес» у Вінницькому окружному адміністративному суді, змаганнях зі судових дебатів з кримінального, цивільного, адміністративного права та процесу тощо).

1.3. До участі в турнірі, крім студентів Національного університету «Одеська юридична академія», за рішенням Організаційного комітету турніру можуть бути запрошені студенти з інших вищих навчальних закладів України юридичного профілю.

1.4. Для організації та проведення турніру рішенням завідуючого юридичної клініки утворюється Організаційний комітет турніру з числа співробітників клініки (викладачів-кураторів, лаборанта), а також студентів-активістів, які беруть участь в діяльності юридичної клініки. До компетенції Організаційного комітету турніру відноситься, зокрема, оголошення та доведення до відома студентів університету інформації про проведення турніру, реєстрація учасників, розроблення фабул і завдань етапів (кіл) турніру, методичне, матеріальне, технічне та інше забезпечення організації турніру. Рішення, дії чи бездіяльність членів Організаційного комітету турніру можуть бути оскаржені зацікавленими особами до завідувача юридичної клініки. 

1.5. З метою оцінювання команд (учасників) турніру, визначення їх результатів, а також оголошення та нагородження переможців турніру завідувачем юридичної клініки за пропозицією Організаційного комітету турніру утворюється Журі турніру, персональний склад якого не повинен змінюватись протягом всього періоду проведення турніру.

1.6. В цілому турнір складається із етапів (кіл), що відповідають окремим різновидам діяльності практикуючих юристів та стадіям судочинства, а саме:

1 етап (коло): інтерв’ювання і консультування;

2 етап (коло): оформлення процесуальних документів;

3 етап (коло): попередній судовий розгляд;

4 етап (коло): судове засідання по суті;

5 етап (коло): судові дебати;

6 етап (коло): оформлення судових рішень;

7 етап (коло): оскарження судових рішень.

1.7. За рішенням Організаційного комітету турніру наведенні в п. 1.6 цього Положення етапи (кола) турніру можуть змінюватися чи/та доповнюватися, про що учасники турніру повинні бути попередженні завчасно.

1.8. Підготовлені Організаційним комітетом турніру фабули та завдання етапів (кіл) турніру підлягають обов’язковому погодженню із членами Журі турніру та завідуючим юридичної клініки.

1.9. У турнірі беруть участь команди, до складу яких входять по 3 (три) студенти. Команди турніру реєструється Організаційним комітетом турніру в порядку та у строки, встановленому цим комітетом.

1.10. У визначений Організаційним комітетом турніру час команди (учасники) турніру отримують фабули та завдання кожного з етапів (кіл) турніру, а також іншу необхідну інформацію щодо організації турніру (зокрема, про місце та час проведення етапів турніру, критерії оцінювання команд, існуючі обмеження при розв’язані (виконанні) завдань тощо).

1.11. В разі необхідності, серед команд турніру та/чи учасників цих команд проводиться жеребкування для розподілення процесуальних ролей, фабул та завдань між ними, визначення черговості розв’язання (виконання) завдань. Порядок такого жеребкування встановлюється Організаційним комітетом турніру.

1.12.  Усі завдання турніру повинні бути розв’язані (виконані) командами та передані Журі турніру в строк, визначений Організаційним комітетом турніру. У випадку пропуску зі сторони команди турніру строку на розв’язання (виконання) чи передачу завдань окремого етапу (кола) турніру, можливість поновлення такого строку вирішується Журі турніру з урахуванням поважності причин пропуску.

1.13. Розв’язані (виконані) командами турніру завдання оцінюються Журі турніру по п’ятибальній системі згідно спеціально підготовлених критеріїв оцінювання, а інформація про результати команд за підсумками кожного з етапів (кіл) турніру доводиться до відома всіх зацікавлених осіб. Рішення Журі турніру щодо оцінювання команд оскарженню є остаточними та оскарженню не підлягають.

1.14. Команда, яка набрала за результатами всіх проведених етапів (кіл) турніру найбільшу кількість балів, оголошується Журі турніру «Командою–переможцем турніру юридичної клініки «КЛІНІЦИСТ – 2010», а учасники такої команди нагороджуються цінними призами з врученням дипломів переможців. Усім іншим учасникам турніру вручаються дипломи за участь в турнірі та заохочувальні призи.

Comments