НОВИНИ‎ > ‎

ОГОЛОШЕННЯ!!! NEW!!!

опубліковано 10 вер. 2014 р., 10:32 Юридична клініка Одеської національної юридичної академії

ПРОГРАМА

початкового курсу практичної підготовки студентів,

які виявили бажання брати участь в діяльності юридичної клініки

Національного університету «Одеська юридична академія» 

у I семестрі 2014/2015 навчального року

 

 

І. МЕТА КУРСУ

Мета початкового курсу практичної підготовки студентів-клініцистів полягає в навчанні студентів, які бажають брати участь в діяльності юридичної клініки, правилам організації діяльності юридичної клініки Національного університету «Одеська юридична академія» та основам надання правової допомоги населенню з дотриманням етичних норм та правил.

 

ІІ. ТЕМАТИЧНІ БЛОКИ (ЛЕКЦІЇ)

 

Лекція 1. Історія виникнення та становлення юридичної клінічної освіти і юридичних клінік.


Планується розкрити власне поняття «юридична клініка», історію появи та розвитку юридичних клінік в Україні та в інших країнах світу (в тому числі, історію створення, минуле та сучасність юридичної клініки Національного університету «Одеська юридична академія»), визначити переваги юридичної клінічної освіти над традиційною системою підготовки юристів, правове регулювання діяльності юридичних клінік та юридичної клінічної освіти в Україні.

Дата, місце та час проведення: 11 вересня 2014 року, аудиторія № 5 по вул. Піонерська, 7 в м. Одеса, з 15:00 год. по 16:00 год.

Лектор: завідувач юридичної клініки Лоджук М.Т.

 

Лекція 2. Організація роботи юридичних клінік України та світу. Правоосвітня діяльність юридичних клінік України та світу.

 

Охоплюються питання про основні форми діяльності юридичних клінік України та інших країн світу, їх види (спеціалізація), організаційна структура та порядок роботи (у тому числі, регламентація роботи юридичної клініки Національного університету «Одеська юридична академія»). Розкриваються питання про спеціалізовані напрямки роботи юридичних клінік в Україні та в інших країнах світу (наприклад, практичне право (Street Law), тематична рубрика в засобах масової інформації, розробка та поширення серед населення інформаційних бюлетенів з актуальних правових питань, організація та проведення круглих столів, наукових гуртків, дискусійних та дебатних клубів тощо).

Дата, місце та час проведення: 12 вересня 2014 року, актова зала по вул. Піонерська, 2 в м. Одеса, з 15:00 год. по 16:00 год.

Лектор: завідувач юридичної клініки Лоджук М.Т.

 

Лекція 3. Принципи та основні етапи професійної діяльності юриста

 

Охоплюються питання професійної відповідальності та етики юриста, його комунікаційні вміння, інтерв’ювання клієнта, навички збору та аналізу матеріалів справи, вироблення правових позицій по ній та консультування клієнта (в першу чергу, консультування студентами-клініцистами відвідувачів юридичної клініки Національного університету «Одеська юридична академія»).

Дата, місце та час проведення: 15 вересня 2014 року, (аудиторія уточнюється), з 15:00 год. по 16:00 год.

Лектор: завідувач юридичної клініки Лоджук М.Т.

 

Лекція 4. Підготовка процесуальних та інших документів правового характеру

 

Охоплюються особливості складання студентами-клініцистами процесуальних документів та інших документів правового характеру в юридичній клініці Національного університету «Одеська юридична академія».

Дата, місце та час проведення: 16 вересня 2014 року, (аудиторія уточнюється), з 15:00 год. по 16:00 год.

Лектор: викладач-куратор юридичної клініки Кедик В.П.

  

Лекція 5. Основи ведення справи в суді

 

Охоплюються особливості аналізу справи та вироблення правової позиції у суді в цивільних та адміністративних справах, допиту учасників судового процесу, підготовки до судових засідань та виступу в судових дебатах (в першу чергу, студентів-клініцистів юридичної клініки Національного університету «Одеська юридична академія»).

Дата, місце та час проведення: 17 вересня 2014 року, (аудиторія уточнюється), з 15:00 год. по 16:00 год.

Лектор: викладач-куратор юридичної клініки Наконечний А.Б.

 

 Лекція 6.Зарахування та розподілення по робочих місцях

 З метою визначення рівня теоретичних знань та практичних навичок студентів, які прослухали початковий курс практичної підготовки, співробітниками юридичної клініки Національного університету «Одеська юридична академія» будуть розроблені індивідуальні завдання з правової тематики (тести та практичні завдання), які відповідатимуть програмі початкового курсу практичної підготовки.

Дата, місце та час проведення: 18 вересня 2014 року, (аудиторія уточнюється), з 15:00 год. по 16:00 год.

Лектор: в.о. лаборанта юридичної клініки Бухарцева Т.А.

Comments