НОВИНИ‎ > ‎

ОГОЛОШЕННЯ

опубліковано 10 лют. 2013 р., 22:41 Юридична клініка Одеської національної юридичної академії

ПРОГРАМА

початкового курсу практичної підготовки студентів,

які виявили бажання брати участь в діяльності юридичної клініки

Національного університету "Одеська юридична академія" 

у II семестрі 2012/2013 навчального року

 

 І. МЕТА КУРСУ

Мета початкового курсу практичної підготовки студентів-клініцистів полягає в навчанні студентів, які бажають брати участь в діяльності юридичної клініки, правилам організації діяльності юридичної клініки Національного університету «Одеська юридична академія» та основам надання правової допомоги населенню з дотриманням етичних норм та правил.

ІІ. ТЕМАТИЧНІ БЛОКИ

2.1. Історія виникнення та становлення юридичної клінічної освіти і юридичних клінік

В рамках цього блоку планується розкрити власне поняття «юридична клініка», історію появи та розвитку юридичних клінік в Україні та в інших країнах світу (в тому числі, історію створення, минуле та сучасність юридичної клініки Національного університету «Одеська юридична академія»), визначити переваги юридичної клінічної освіти над традиційною системою підготовки юристів.

Дата, місце та час проведення: 11 лютого 2013 року, аудиторія № 5 по вул. Піонерська, 7 в м. Одеса, з 15:00 год. по 16:00 год.

Лектор: завідувач юридичної клініки Лоджук М.Т.

 

2.2. Організація роботи юридичних клінік

В рамках цього блоку планується відзначити організаційно-правові форми діяльності юридичних клінік, види юридичних клінік, їх типову організаційну структуру та порядок роботи, а також окремо зупинитися на регламентації роботи юридичної клініки Національного університету «Одеська юридична академія» й внутрішніх документах, що регулюють її діяльність.

Дата, місце та час проведення: 12 лютого 2013 року, аудиторія № 5 по вул. Піонерська, 7 в м. Одеса, з 15:00 год. по 16:00 год.

Лектор: лаборант юридичної клініки Шкрибайло М.В.

 

 

2.3. Підготовка процесуальних та інших документів правого характеру

В рамках цього блоку планується окремо зупинитися на особливостях складання процесуальних документів (позовних заяв та адміністративних позовів, заперечень проти позовів, апеляційних та касаційних скарг, різноманітних заяв і клопотань тощо) та інших документів правового характеру (запитів про надання інформації, заяв, скарг, клопотань, пропозицій в порядку Законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про звернення громадян»).

 Дата, місце та час проведення: 13 лютого 2013 року, аудиторія № 5 по вул. Піонерська, 7 в м. Одеса, з 15:00 год. по 16:00 год.

Лектор: юрист 2 категорії Харенко О.О.

 

2.4. Психологічна підготовка студента клініциста

В рамках цього блоку планується розповісти про основоположні принципи роботи юриста в правозахисній сфері, про значну роль комунікаційних вмінь в спілкуванні з клієнтами, про навички збору та аналізу матеріалів справи, вироблення позиції по ній та консультування клієнта, а також про питання професійної відповідальності та етики юриста на прикладі юридичної клініки Національного університету «Одеська юридична академія».

Дата, місце та час проведення: 14 лютого 2013 року, аудиторія № 5 по вул. Піонерська, 7 в м. Одеса, з 15:00 год. по 16:00 год.

Лектор: юрист 2 категорії Кедик В.П.

 

2.5. Правова допомога в Юридичній клініці

В рамках цього блоку планується розкрити особливості надання в Юридичній клініці правової допомоги громадянам, спрямованої на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у разі порушення шляхом надання правової інформації, консультації та роз’яснення з правових питань, складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру, здійснення представництва інтересів особи в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами.

Дата, місце та час проведення: 15 лютого 2013 року, аудиторія № 5 по вул. Піонерська, 7 в м. Одеса, з 15:00 год. по 16:00 год.

Лектор: завідувач юридичної клініки Лоджук М.Т.

 

2.6. Зарахування та розподілення по робочих місцях

З метою визначення рівня теоретичних знань та практичних навичок студентів, які прослухали початковий курс практичної підготовки, співробітниками юридичної клініки Національного університету «Одеська юридична академія» будуть розроблені індивідуальні завдання з правової тематики (тести та практичні завдання), які відповідатимуть програмі початкового курсу практичної підготовки.

Дата, місце та час проведення: 1лютого 2013 року, аудиторія № 5 по вул. Піонерська, 7 в м. Одеса, з 15:00 год. по 16:00 год.

Comments