НОВИНИ‎ > ‎

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ КУРСУ ПАРКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-КЛІНІЦИСТІВ

опубліковано 13 вер. 2011 р., 07:30 Юридична клініка Одеської національної юридичної академії   [ оновлено 13 вер. 2011 р., 07:44 ]

ПРОГРАМА

початкового курсу практичної підготовки студентів, які виявили бажання брати участь в діяльності юридичної клініки

у І семестрі 2011/2012 навчального року

 

 

І. МЕТА КУРСУ

Мета початкового курсу практичної підготовки студентів-клініцистів полягає в навчанні студентів, які бажають брати участь в діяльності юридичної клініки, правилам організації діяльності юридичної клініки Національного університету «Одеська юридична академія» та основам надання правової допомоги населенню з дотриманням етичних норм та правил.

 

ІІ. ТЕМАТИЧНІ БЛОКИ

2.1. Історія виникнення та становлення юридичної клінічної освіти і юридичних клінік

В рамках цього блоку планується розкрити власне поняття «юридична клініка», історію появи та розвитку юридичних клінік в Україні та в інших країнах світу (в тому числі, історію створення, минуле та сучасність юридичної клініки Національного університету «Одеська юридична академія»), визначити переваги юридичної клінічної освіти над традиційною системою підготовки юристів.

Дата, місце та час проведення: 12 вересня 2011 року, аудиторія № 3 по вул. Піонерська, 7 в м. Одеса, з 15:00 год. по 16:00 год.

Лектор: завідувач юрклініки Лоджук М.Т.

 

2.2. Правове регулювання діяльності юридичних клінік в Україні

В рамках цього блоку планується розкрити нормативно-правове регулювання діяльності та функціонування юридичних клінік в Україні з початку їх створення й по теперішній час (в тому числі, на прикладі юридичної клініки Національного університету «Одеська юридична академія».

Дата, місце та час проведення: 13 вересня 2011 року, аудиторія № 3 по вул. Піонерська, 7 в м. Одеса, з 15:00 год. по 16:00 год.

Лектор: завідувач юрклініки Лоджук М.Т.

 

2.3. Організація роботи юридичних клінік

В рамках цього блоку планується відзначити організаційно-правові форми діяльності юридичних клінік, види юридичних клінік, їх типову організаційну структуру та порядок роботи, а також окремо зупинитися на регламентації роботи юридичної клініки Національного університету «Одеська юридична академія» й внутрішніх документах, що регулюють її діяльність.

Дата, місце та час проведення: 14 вересня 2011 року, аудиторія № 3 по вул. Піонерська, 7 в м. Одеса, з 15:00 год. по 16:00 год.

Лектор: завідувач юрклініки Лоджук М.Т.

 

2.4. Принципи та основні етапи професійної діяльності юриста

В рамках цього блоку планується розповісти про основоположні принципи роботи юриста в правозахисній сфері, про значну роль комунікаційних вмінь в спілкуванні з клієнтами, про навички збору та аналізу матеріалів справи, вироблення позиції по ній та консультування клієнта, а також про питання професійної відповідальності та етики юриста на прикладі юридичної клініки Національного університету «Одеська юридична академія».

Дата, місце та час проведення: 15 вересня 2011 року, аудиторія № 3 по вул. Піонерська, 7 в м. Одеса, з 15:00 год. по 16:00 год.

Лектор: викладач-куратор юрклініки Динту В.А.

 

2.5. Правова допомога в Юридичній клініці

В рамках цього блоку планується розкрити особливості надання в Юридичній клініці правової допомоги громадянам, спрямованої на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у разі порушення шляхом надання правової інформації, консультації та роз’яснення з правових питань, складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру, здійснення представництва інтересів особи в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами.

Дата, місце та час проведення: 16 вересня 2011 року, аудиторія № 3 по вул. Піонерська, 7 в м. Одеса, з 15:00 год. по 16:00 год.

Лектор: викладач-куратор юрклініки Динту В.А.

 

2.6. Підготовка процесуальних та інших документів правого характеру

В рамках цього блоку планується окремо зупинитися на особливостях складання процесуальних документів (позовних заяв та адміністративних позовів, заперечень проти позовів, апеляційних та касаційних скарг, різноманітних заяв і клопотань тощо) та інших документів правового характеру (запитів про надання інформації, заяв, скарг, клопотань, пропозицій в порядку Законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про звернення громадян»).

Дата, місце та час проведення: 19 вересня 2011 року, аудиторія № 3 по вул. Піонерська, 7 в м. Одеса, з 15:00 год. по 16:00 год.

Лектор: викладач-куратор юрклініки Харенко О.О.

 

2.7. Основи ведення справи в суді

В рамках цього блоку планується окремо охопити особливості аналізу справи і вироблення позиції по справі в суді, допиту учасників судового процесу, підготовки до судових засідань та виступу в судових дебатах, а також розглядалися альтернативні способи вирішення справи клієнта.

Дата, місце та час проведення: 20 вересня 2011 року, аудиторія № 3 по вул. Піонерська, 7 в м. Одеса, з 15:00 год. по 16:00 год.

Лектор: завідувач юрклініки Харенко О.О.

 

2.8. Правоосвітня діяльність юридичних клінік

В рамках цього блоку планується розкрити питання про спеціалізовані напрями роботи юридичних клінік в Україні та в інших країнах світу (наприклад, практичне право (Street Law), тематична рубрика в засобах масової інформації, розробка та поширення серед населення інформаційних бюлетенів з актуальних правових питань, організація та проведення круглих столів тощо).

Дата, місце та час проведення: 21 вересня 2011 року, аудиторія № 3 по вул. Піонерська, 7 в м. Одеса, з 15:00 год. по 16:00 год.

Лектор: викладач-куратор юрклініки Кедик В.П.

 

ІІІ. ФОРМИ КОТРОЛЮ

З метою визначення рівня теоретичних знань та практичних навичок студентів, які прослухали початковий курс практичної підготовки, співробітниками юридичної клініки Національного університету «Одеська юридична академія» будуть розроблені індивідуальні завдання з правової тематики (тести та практичні завдання), які відповідатимуть програмі початкового курсу практичної підготовки.

Comments