ПРО НАС‎ > ‎

Про нас детально

Історична довідка. 22 лютого 1998 року розпочала свою діяльність безкоштовна юридична консультація PRO BONO (з латини - заради суспільного блага), створена за ініціативи ректора Одеської державної юридичної академії професора С.В. Ківалова та учасників Південноукраїнського центру молодих юристів, яка діяв з початку 1996 року на базі Юридичного інституту ОДУ ім. І.І.Мечникова. 
Першим керівником юридичної клініки, на той момент студентом 5 курсу академії, був С.О. Погрібний (сьогодні – заступник голови Приморського районного суду м. Одеси, д.ю.н., член-кореспондент НАПрН України). Разом з ним безоплатну правову допомогу надавали однокурсники: Пащенко О.М. (сьогодні завідувач кафедрою Одеського юридичного університету МВС, к.ю.н), Ткачук А.Л. (сьогодні – начальник управління освіти і науки Одеської ОДА, к.ю.н.), Сиволога Ю.В. (сьогодні – адвокат) та інші. І лише в перший рік діяльності юридичної консультації біля трьох тисяч мешканців міста та області безкоштовно отримали кваліфіковану правову допомогу, були написані сотні позовних заяв, касаційних скарг, звернень, запитів. 
З 1 лютого 2002 року безкоштовна юридична консультація була реорганізована у самостійний підрозділ академії – юридичну клініку та отримала в користування нову будівлю по вул. Черняхівського, 2 в м. Одесі, в якій знаходиться до цього часу. 
Крім того, на Нікопольському факультеті, в Миколаївському комплексі та Черкаському НКЦ Національного університету «Одеська юридична академія» також створені та діють власні юридичні клініки, щодо яких юридична клініка Університету здійснює методичне керівництво. 
Нормативно-правова регламентація діяльності. В своїй діяльності Юридична клініка керується Типовим положенням про юридичну клініку вищого навчального закладу України, затвердженим наказом МОН України № 592 від 03.08.2006 р., та Положенням про юридичну клініку, затвердженим ректором Університету. 
Мета, завдання і форми діяльності юридичної клініки. Мета юридичної клініки як навчально-освітньої програми дуалістична: 
 • виховання нового покоління юристів, пов’язане з формуванням у студентів розуміння юридичної професії і усвідомленням важливої ролі юриста у суспільстві, набуттям досвіду практичної юридичної діяльності з захисту прав людини і суспільних інтересів, розумінням соціальних проблем та бажанням забезпечити громадянам доступ до правової допомоги і правосуддя шляхом надання безоплатної правової допомоги населенню, та 
 • надання безоплатної правової допомоги населенню під керівництвом викладачів Академії та практикуючих юристів. 
Завдання юридичної клініки: 
 • надання студентам-юристам реальної можливості отримати практичні професійні навички за сучасними методиками юридичного навчання; 
 • допомога студентам, аспірантам в оволодінні практичними навичками професії юриста; 
 • надання студентам-юристам можливості закріпити і перевірити свої теоретичні знання на практиці шляхом самостійної роботи з юридичними справами з повною відповідальністю за їх результат; 
 • забезпечення студентів-юристів базою для проходження навчально-виробничої практики; 
 • сприяння майбутньому працевлаштуванню студентів юридичної клініки; 
 • надання безкоштовних консультацій населенню з правових питань; 
 • правова освіта населення та підвищення рівня правової культури громадян; 
 • утвердження у громадян впевненості в реальності правових гарантій їх прав; 
 • сприяння вирішенню соціальних проблем на Півдні України за допомогою засобів правової допомоги; 
 • розвиток співробітництва Університету із подібними юридичній клініці установами і програмами; 
 • проведення досліджень проблемних питань правової допомоги населенню. 
Юридична клініка здійснює свою діяльність у таких формах
 • навчальних занять (вступних та з підвищення кваліфікаційних навичок): 
 • громадської приймальні; 
 • представництва інтересів громадян у суді та інших державних органах, органах місцевого самоврядування; 
 • правового супроводження подання індивідуальних звернень громадянами до Європейського Суду з прав людини; 
 • правоосвітніх заходів з різними категоріями громадян (в т.ч. зі шкільною молоддю). 
Основною формою діяльності юридичної клініки є її діяльність як громадської приймальні, у межах якої студенти, аспіранти Університету та слухачі інституту підготовки професійних суддів надають відповідну правову допомогу шляхом: 
 • надання усних консультацій з правових питань; 
 • надання письмових консультацій з правових питань та відповідей на письмові звернення громадян. 
Регламент роботи юридичної клініки. Діяльність юридичної клініки організована посеместрово. Кожного семестру юридична клініка здійснює нову реєстрацію студентів, які претендують на навчання за клінічною програмою. За результатами реєстрації зі студентами проводяться вступні заняття для введення в курс клінічної освіти, після чого здійснюється розподіл студентів на консультантів та помічників консультантів. Як правило, до практичної діяльності допускається 60-70 % з зареєстрованих студентів. 
На цей час Клініка працює щоденно з 15-00 до 18-00, в суботу з 10-00 до 15-00, вихідний день неділя. 
Щосереди в юридичній клініці проводяться загальні збори з питань її діяльності та практичні заняття зі студентами клініки. В цей же день здійснюється попередній запис громадян на консультацію. 
Юридичною клінікою здійснюється попередній запис громадян на консультацію в юридичну клініку за правилом «70/30». 
Відомості про кадровий склад юридичної клініки. До діяльності Клініки залучаються студенти 4-5 курсу Академії, а також магістри, у виключних випадках студенти 2-3 курсу (для виконання технічних завдань). Актуальний студентський склад клініки 80 студентів, з них 21 - консультант. Є й інститут судових консультантів, які представляють інтереси громадян в судових інстанціях. Більшість (40 %) студентів з досвідом діяльності у клініці менше шести місяців, інші студенти працюють у клініці вже біля одного року, а 25 відсотків більше року. 
Робота студентів організована в малих групах (один-два консультанти, два-три помічники консультанта), яка дозволяє вирішувати проблеми, з якими важко впоратись студенту індивідуально. Крім того, набуваються навички роботи в команді, а консультанти також оволодівають організаторськими навичками та педагогічними прийомами щодо керівництва, виховання і освіти підлеглих їм помічників. Діяльність малих консультаційних груп створює у студентів необхідний рівень довіри та самостійності (в тому числі формує особисту відповідальність за результати діяльності), дозволяє найбільш ефективно поглибити студентів в процес консультування і забезпечує найбільш дієвий контроль за їх діяльністю. 
Всі керівники навчальних та інших підрозділів академії надають необхідну допомогу в організації проходження студентами академії клінічної освіти. 
З 2004 року участь у діяльності клініки беруть аспіранти академії. Наказом по академії № 1563-10 від 17.09.2007 року до навантаження аспірантів першого та другого років денної форми навчання включено проходження практики в юридичній клініці, яка складає не менше ніж чотири консультаційних дня на рік. На сьогодні аспіранти академії двічі в семестр беруть участь у консультуванні громадян та один раз виступають перед студентами клініки з повідомленням про проблеми застосування правових інститутів за напрямом свого наукового дослідження. 
Керівництво роботою студентів, аспірантів здійснюють куратори – викладачі Академії (кандидати юридичних наук, доценти М.І. Пашковський, Ю.Ю. Коломієць, О.О. Кулініч, старший викладач О.А. Гусак). Організацією діловодства в клініці займається лаборант В.П. Кедик. 
Відомості про відвідувачів юридичної клініки та про їх звернення. 
Кількість громадян, які щорічно отримують правову допомогу у останні роки складає 3-3,5 тисячі (у 2007 році – 3200, у 2006 році – 2283, у 2004 році – 5500, у 2003 році – 7054, у 2000 р. – 1663). Значно помолодшав вік осіб, які звертаються за правовою допомогою. Якщо в 2007 році більше 60 % громадян, які отримали правову допомогу складали особи віком більше 60 років, а також інваліди та ветерани війни, то сьогодні їх частка складає лише 40 %. 
Більша частина консультацій надається з цивільного, трудового, сімейного права, законодавства з соціального захисту та пенсійного забезпечення. 
У 2010 році студенти взяли участь у очному ведені 30 судових справ. 
Крім того, надається постійна допомога більше двадцяти громадянам. Юридична клініка супроводжує 2 заяви в Європейському Суді з прав людини, що знаходяться на попередньому розгляду в Секретаріаті Суду. 
Інформаційне, методичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності юридичної клініки. 
Науковою бібліотекою академії передплачується ряд юридичних видань, які дозволяють студентам безпосередньо в юридичній клініці знайомитися з новелами в законодавстві та практиці його застосування. За кошти кураторів та студентів клініки поповнюється її власна юридична бібліотека. 
Кураторами клініки ведеться робота з методичного забезпечення клінічної освіти. Так, розроблено проект програми клінічної освіти, створюється навчально-методичний комплекс за підтримки в тому числі аспірантів академії. 
Клініка займає будівлю по вул. Черняхівського, 2 в м. Одесі, яка складається з холу, чотирьох приміщень для консультацій, в яких є можливість одночасної практики до 25 студентів та прийому 15 відвідувачів, кабінету кураторів, кімнати консультантів та технічних приміщень. 
Клініка має у своєму розпорядженні ксерокс, МФУ, принтери/ Усі робочі місця консультаційних груп обладнанні комп’ютерною технікою. Локальна мережа клініки підключена до загальної мережі Університету та Інтернету, має доступ до БД «Ліга-Закон». 
Це дозволяє студентам оволодівати не лише правовими знаннями та навичками, але й навичками роботи з сучасною технікою та інформаційними технологіями, надавати не лише усні консультації, але й складати за запитом громадян проекти процесуальних документів. 
Юридичною клінікою утримується власний веб-сайт - http://lawclinic.onua.edu.ua
Реалізація окремих проектів з участю юридичної клініки. 
Юридична клініка використовується як база педагогічної та професійної практики для аспірантів-юристів академії. 
Юридична клініка використовується як база для проходження навчально-виробничої та переддипломної практики студентами академії. 
Юридична клініка співпрацювала з Приморською районною адміністрацією виконкому Одеської міської ради щодо надання правової допомоги відвідувачам Центру соціальної та правової допомоги ветеранам та інвалідам Великої Вітчизняної війни. 
Юридичною клінікою разом з телерадіокомпанією „Академія” випускалася телепрограма „Моє житло”. На сьогодні випускається телепрограма «Думка закону». Готується до випуску серія нових інформаційних програм правоосвітнього характеру.
Comments