ПРО НАС


22 лютого 1998 року за ініціативи ректора Одеської державної юридичної академії професора С. В. Ківалова та представників громадської організації «Південноукраїнський центр молодих юристів» розпочала свою діяльність безкоштовна юридична консультація.

З 1 лютого 2002 року безкоштовна юридична консультація була реорганізована у самостійний підрозділ Одеської національної юридичної академії – юридичну клініку та отримала в користування нове приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 2.

Протягом останніх десяти років матеріально-технічна база юридичної клініки Національного університету «Одеська юридична академія» є однією з найкращих не лише в Україні, але й серед аналогічних інституцій в країнах близького зарубіжжя та Європи.

Окрема простора двоповерхова будівля юридичної клініки Університету, забезпечена усім необхідним офісним обладнанням, дозволяє надавати правову допомогу одночасно 20 відвідувачам та залучити до процесу консультації понад 60 студентів Університету. Крім того, в своїй діяльності студенти-клініцисти користуються найсучаснішою комп’ютерною технікою з вільним та необмеженим доступом до мережі Інтернет, що в умовах інформатизації нашого суспільства надає можливість здійснювати консультацію відвідувачів юридичної клініки на більш професійному рівні. 

У своїй діяльності юридична клініка Національного університету «Одеська юридична академія» керується законодавством України, Статутом та нормативними актами Університету, Положенням про юридичну клініку Національного університету «Одеська юридична академія», затвердженим в новій редакції 14 квітня 2011 року, та іншими актами з організації роботи юридичної клініки. 

Мета діяльності юридичної клініки Національного університету «Одеська юридична академія» як структурного підрозділу університету (в той же час, як особливого різновиду навчально-освітньої програми) є дуалістичною: 

- виховання нового покоління юристів, пов’язане з набуттям студентами університету досвіду практичної діяльності з захисту прав, свобод та інтересів людини, формуванням у них усвідомлення важливої ролі правника в суспільстві, розумінням соціальних проблем та бажанням забезпечити незахищеним громадянам доступ до безоплатної правової допомоги та правосуддя;

- безпосереднє надання студентами університету безоплатної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення під керівництвом викладачів-кураторів університету та практикуючих юристів.

Крім того, юридична клініка Національного університету «Одеська юридична академія» використовується як база для проходження студентами університету навчальної (ознайомчої), виробничної, переддипломної та магістерської практики.

Юридична клініка Національного університету «Одеська юридична академія» здійснює свою діяльність у різних формах, серед яких можна виділити: 

- навчальні заняття (вступні та з підвищення теоретичних знань та практичних навичок);

- громадська приймальна

- представництво інтересів громадян у судах, інших органах державної влади та місцевого самоврядування;

- правоосвітні заходи з різними категоріями громадян (в тому числі, зі шкільною молоддю). 

Основною формою діяльності юридичної клініки Національного університету «Одеська юридична академія» є її діяльність як громадської приймальні, у межах якої студенти, аспіранти та слухачі Інституту підготовки професійних суддів університету надають незахищеним верствам населення безкоштовну правову допомогу шляхом: 

- усного консультування з юридичних питань; 

- складання процесуальних документів (позовних заяв, скарг, клопотань тощо);

- підготовки відповідей у формі правових висновків на письмові звернення громадян.

Робота студентів в юридичній клініці Національного університету «Одеська юридична академія» організована в малих консультаційних групах (консультант, помічник, слухач), що дозволяє вирішувати найбільш складні правові проблеми, з якими важко впоратись одному студенту індивідуально. Саме в такому невеликому колективі додатково набуваються навички роботи в команді, а консультанти юридичної клініки також оволодівають організаторським досвідом і педагогічними прийомами виховання підлеглих.  

Юридична клініка Національного університету «Одеська юридична академія» працює щоденно з 15-00 год. до 18-00 год., в суботу з 10-00 год. до 15-00 год, вихідний день – неділя. Щосереди у юридичній клініці проводяться загальні збори усіх клініцистів, а викладачі-куратори юридичної клініки організовують практичні заняття з використанням різноманітних інноваційних методик навчання.

За увесь час діяльності юридичної клініки Національного університету «Одеська юридична академія»безоплатну правову допомогу отримало декілька десятків тисяч громадян, а більше трьох тисяч студентів Університету мали змогу набути додаткових теоретичних знань та практичних навичок.

Більш детальну інформацію про юридичну клініку Національного університету «Одеська юридична академія» Ви зможете отримати зателефонувавши до нас за контактним тел.: 0(48)777-27-61 чи написавши нам на електронну пошту: lawclinic@onua.edu.ua, або ж безпосередньо відвідавши нас за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Черняховського, 2.

 

БУДЕМО ЗАВЖДИ РАДІ ВАМ ДОПОМОГТИ!